Skonager
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Varde

Sted- og lokalitetsnr.
190509-50

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Depotfund, Jernalder (dateret 375 - 549 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (1)
1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Omtrent paa det paa Kortet afsatte Sted i Ejendommens Skel (som dog ikke er det samme som Skellet for Matr. Nr. 9b) fandtes i 1870 13 Guldbracteater og Rester af en Sølvfibula (Mus. Nr. C713-19) [C712-19]). Der har ikke - som Museet Fundprotokol angiver - oprindelig været 14, men 15 Bracteater, hvilket to Brødre til den unge Pige, der gjorde Fundet, uafhængig af hinanden bekræftede; de to manglende Stykker blev omsmeltede til Forlovelsesringe. Den ene af Brødrene erklærede tillige, at det var ham, der med sin Lommekniv havde skaaret et Hak i Nr. 716. Alle Sagerne laa i en "Urne, som smuldrede hen". Stedet er nu indtaget til Ager, men var dengang Hede.

Litteraturhenvisninger  (0)