Vesterby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090302-14

Fredningsnr.
43182

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Udflydende høj, 0,5 x 10 m. Gærde over.
Undersøgelsehistorie  (4)
1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udflydende Høj, 1/2 x 10 m. Gærde over.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Kan ikke lokaliseres. Skal iflg. fredningsteksts afsætning findes umiddelbart ved nr. 4318:3. Kunne evt. fjæle sig under store kvasbunker illegalt placeret ved 4318:3. Genbesigtiget af JGB og NHJ. Højen fundet. Tinglyst på forkert matr.nr. Dette er rettet j.nr. 53-3660.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)