Vesterby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090302-14

Fredningsnr.
43183

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Udflydende høj, 0,5 x 10 m.
Undersøgelsehistorie  (6)
1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udflydende Høj, 1/2 x 10 m. Bevoksning: 1982: Løvtræer

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lav høj, 1,0 x 16,0 x 16,0 m., uden synlige rester af fodkrans. Store mængder rydningskvas henlagt i skoven umiddelbart SØ for højen. Bevoksning: 1982: Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en rundhøj, der ligger i en mindre, vanskelig tilgængelig skov.

Litteraturhenvisninger  (0)