Humble Kohave
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090303-12

Fredningsnr.
44185

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Rest af jættestue: 2 bæresten, 2 dæksten, den ene med 4 skålgruber.
Undersøgelsehistorie  (12)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Skjellet til en Husmandsmark ligger Rester af en større Gangbygning med et omtr. 20' l. 6' br. Kammer. Indgangen førte i sø. To Dækstene ligge tilbage, paa én af dem ses til den ene Side 5 skaalformede Fordybninger. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1875 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Jættestue: 2 Bæresten, 2 Dæksten, den ene med 4 skaalformede Gruber.

1982 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rest af jættestue i højrest, 1,8 x 20,5 x 5,0 m., delvis bevaret i et N/S-gående markskel, hvis jordvold skærer skråt gennem det NNØ/SSV-orienterede kammer. Af kammeret - tilsyneladende oprindelig rektangulært - er bevaret 3 bæresten i V, 2 i S og 2 i Ø. 2 dæksten over S-lige del af kammeret, den S-ligste (hvorpå 4 skåltegn) in situ, den N-ligere nedskredet i kammeret, der indvendig måler ca. 2 x (mindst) 5 m. Randstenskæden er 7 m. N og S for kammeret bevaret delvis, begge steder i form af 1 stående, ret stor randsten samt, en eller flere omlejrede, delvis opstillet som gærde. Temmelig tilgroet med krat. Hvis dette helt eller delvis ryddes, vil der fremstå et illustrativt tværsnit af en jættestue med kammer og randsten! På den overpløjede (cirkulære?) højrest kunne der iagttages store mængder brændt flint, især Ø for kammeret, hvor ploven øjensynlig havde oppløjet kompakte lag af brændt flint. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1994 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 13458
Langelands Museum

1997 Museal besigtigelse
Journal nr.: 13458
Langelands Museum
I oktober 1994 oppløjning af mindre oldsager og knoglerester. I oktober 1997 oppløjning af tyknakket økse, knoglerester, tørmursfliser og flade sten, evt. fra bundbrolægning øst for kammeret.

1997 Dyrkning/land- og skovbrug
Journal nr.: 13458
Langelands Museum

1998 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er jættestue, der ligger i et nord-syd gående markdige, jf. tidligere beskrivelser. Fortidsmindet er skjult i bevoksning på diget.

Litteraturhenvisninger  (0)