Hesselbjerg
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090303-29

Fredningsnr.
441810

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 18/1 1910. (Gdr. Peder Nielsen). Langdysse, 43,5 x 7,5 m. Kammer af 3 bæresten, ingen dæksten. Ubrudt række af randsten i langsiderne; beskåret i den ene ende. 1,3 m jord uden om stenene medindbefattet.
Undersøgelsehistorie  (8)
1875 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Lodden SØ for Byen ligger en Langdysse, der for Tiden er helt overgroet med Torne og andet Krat. Den er mindst 135' l. men har oprindeligt været omtr. 150' l. da der i fordums Dage er bortskaaret et Stykke fra begge Ender. Bredden er 23'. Den har langs Siderne meget anselige Randstene, der for største Delen synes bevarede. Retningen er SV-NØ. Nærmest mod den nø Ende ligger i modsat Retning af Dyssen et forstyrret aflangt firkantet Gravkammer, der er berøvet sin Dæksten. Længden har været 6-8'; den ene Sidesten er omvæltet og Endestenen mod SØ mangler (oprindeligt ?). Fredlyst af Grevskabet.

1887 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1910 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 43½ x 7½ m. Kammer af 3 Bæresten, ingen Dæksten. Ubrudt Række af Randsten i Langsiderne; beskaaret i den ene Ende. 1,3 m omkring Stenen medindbefattet.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Velbevaret og meget smuk langdysse, 2,5 x 47,0 x 8,0 m., orienteret NØ/SV. Meget velbevaret randstensrække (med næsten alle sten stående in situ) på de to langsider. SV-enden har én meget stor stående randsten og flere udvæltede; NØ-enden er afskåret. Et kammer uden dæksten, sat af 3 bæresten. Tværsstillet, med åbning mod SØ. Kammeret måler indvendig ca. 2,1 x 1,0 m. Højen netop ryddet for tæt krat og derfor uden anden vegetation end lidt urter (gederams og lign.). Adgang kunne etableres fra sognevejen ad en ca. 10 m. lang sti gennem dyrket mark. ** Seværdighedsforklaring ** Højens velbevarethed med den fra S let synlige, smukke randstenskæde og dens samspil med landskabet og Hesselbjerg Mølle bagved.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)