Ristinge
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090303-39

Fredningsnr.
44171

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: dekl. tingl. 7.2. 1905 (Gdr. K. Nielsen Drost) Dyssekammer af 4 bæresten, 1 dæksten. 1,5 m jord udenom er medindbefattet.
Undersøgelsehistorie  (9)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et nu fritstaaende Gravkammer af hosstaaende Grundform [skitse] 8'l. 4' br. c. 5' h., aflangt i SØ-NV. Den ene Sidesten mod SV er for faa Aar siden bleven borttagen. Mod Sø har Kammeret sandsynligvis altid været aabent. Det har i alt Fald kun været omgivet af en rund Jordhøj. (Tegnet af Löffler).

1875 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1876 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1887 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1905 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer af 4 Bæresten, 1 Dæksten. 1½ m Jord medindbefattet.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fritstående dyssekammer, rektangulært, orienteret Ø/V med åbning mod Ø. Meget store bæresten, mod N 2, mod V 1, mod S 1. 1 dæksten, ligeledes ualmindelig stor. Kammeret måler indvendig: 2,5 x 1,3 x 1,3 m. ** Seværdighedsforklaring ** Dyssens ualmindelige størrelse og hele æstetiske udseende i forbindelse med dens beliggenhed på Ristingehalvøens højeste punkt med vid udsigt over Ø-havet og Østersøen. Meget smuk tur ad sti langs Ristinge Klints top hen til dyssen. Tinglyst adgang. Skiltning påkrævet.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)