Konappe Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090303-41

Fredningsnr.
44188

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Skibssætning, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Helleristning/billedsten, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Skibssætning i Konappeskoven, 13 x 5 m. På en sten i SSV- enden en indhugget halvcirkel.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa fladt Terrain i Konappe-Skoven ligger en 39' l. Skibssætning i Retningen NNØ-SSV. Til den ene Side indtage Randstenene den oprindelige liggende Stilling [skitse] paa den anden er Rækken en Del forstyrret. Bredden maa dog anslaas til c. 15'. Paa den Sten der ligger i Skibssætningen SSV. Ende ses paa den opadvendte Flade indristet et Cirkelslag. Umiddelbart foran denne Sten ligger en 5'7" l. 2'6" br. formentlig omvæltet (Bauta)sten. Indenfor Skibssætningen ses ingen Sten; Jorden er her helt fladt som udenfor. Randstenene rage kun lidet frem. (Grundpl. opt. af Löffler). Om Ellensbjerg og det dertil knyttede Sagn, se Jens Kamp: Danske Folkeminder S. 149. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1876 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Skibssætning i Konappeskoven, 13 x 5 m. Paa en Sten i SSV-Enden en indhugget Halvcirkel.

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skibssætning, længde 14,5 m., bredde 6,0 m., N/S-orienteret, beliggende i ryddet og nytilplantet tidligere højskovsparcel på en svag, naturlig højning. Meget stærkt tilgroet med brombærkrat, der slører skibssætningen i en sådan grad, at man dels kun som stedkendt kan finde den, og at det dels er umuligt at tælle, hvor mange sten, den består af. På en sten ved S-enden ses indhugget en halvcirkel - mulig hidrørende fra et subrecent forsøg på af stenen at udhugge en drejekværnsten ? ** Seværdighedsforklaring ** Langelands eneste sikre skibssætning, smukt beliggende i skovomgivelser i fredet naturområde. Omtalt i publikumsvejviser til oldtidsminder udgivet af LMR. Bevoksning: 1982: Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)