Ålemose Huse
Administrative oplysninger

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090303-86

Fredningsnr.
441819

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
I stubhave langs dennes nordside ligger en højgruppe, bestående af 3 høje, ikke over 1 m i højde. Mellem de to høje står en større sten, antagelig en bautasten.
Undersøgelsehistorie  (7)
1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gruppe af lave Høje fra Yngre Bronzealder, af disse ligger 3 Bautasten i Stubhave og er fredet, medens 2 udenfor er sløjfede. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

1952 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 925/52 (ikke i filarkiv)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Div. korrespondance om 3 småhøje og en bautasten. Et fredningsdokument skal være fremsendt til lodsejer. Anlæggene er dog ikke opført i fredningslisten.

1952 Museal besigtigelse
Journal nr.: 952/52
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anlæggene beset og beliggenhed optegnet.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 0,8 x 75,0 x 25,0 m. Tre lave småhøje, hver for sig 15-20 m./diam., beliggende langs N-lige bryn af stærkt forgroet, delvis svært gennemtrængelig gærdselsskov. Mellem de to Ø-lige høje en opretstående, ca. 0,6 m. høj sten. 2008: Sbnr. 86 = høj Frnr. 441819, Sbnr.163 = høj Frnr. 441819a, Sbnr. 164 = bautasten Frnr. 441819b, Sbnr.165 = høj Frnr. 441819c. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er svært erkendeligt i lanskabet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en rundhøj, der ligger i lille bevoksning/skov på åben mark, hvor der er yderligere to høje og en større sten/bautasten.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)