Skovsgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090303-88

Fredningsnr.
441825

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Skåltegn, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Stensætning, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Helleristningssten 1 x 1,4 med 36 skåltegn, omgivet af en uregelmæssig stensamling 7 x 18 m (VSV - ØNØ), dannet af mindst 44 sten. Ligger i lysning i skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1979 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2686/79
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Museal besigtigelse
Journal nr.: 9668
Langelands Museum
Stensætning indeholdende sten med 30 skålgruber.

1979 Museal besigtigelse
Journal nr.: 9668
Langelands Museum

1981 Tinglysning
Journal nr.: F53-1134
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Helleristningssten 1 x 1,4 m med 36 skåltegn, omgivet af en uregelmæssig stensamling 7 x 18 m (VSV - ØNØ), dannet af mindst 44 sten. Ligger i lysning i skov.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Helleristningssten, flad, 1,4 x 1,0 m., hvorpå 39-40 skålgruber. Beliggende ca. 15 m. V for det højeste punkt af den naturlige banke. Omkring skålstenen en NØ/SV-orienteret, aflang stenstrøning eller -sætning, 0,3 x 22,0 x 8,0 m., af indtil meterstore kampesten, de fleste ca. meterstore, enkelte mindre. Beliggende i fældet, endnu ikke gentilplantet løvskovsparcel. Ca. 10-15 m. N for helleristningsstenen en kunstig træningsgrav til gravhunde, ell. lign.: En lille nedgravning . i bakkesiden med isat cementrør. Antagelig anlagt før fundet af helleristningsstenen. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)