Herslev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090304-7

Fredningsnr.
431811

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 15/7 1924. (Gdr. Vald. Christiansen). Langdysse, 23 x 11 m, med 2 jættestuekamre, aflangt-afrundede. Det nordl. af 8 bæresten, 1 dæksten, 1 gangsten, det sydl. af 8 bæresten, 2 par gangsten.
Undersøgelsehistorie  (8)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en aflang Jordhøjning i N.V-S.Ø. ligger i 22-23' Afstand tvende mindre Gangbygninger med Indgang i N.Ø., hvis Kamre have en ejendommelig pæreform i NØ-SV. Det sydl. Kammer er 9' 7" l. 6' 7" br., adskilt fra Gangen, hvoraf et 6' 6" l. Stykke er tilbage ved tvers for Enden af denne stillede Stensroller. Den ene af Kammerets 2 anselige Dækstene er gleden ned i det med den ene Ende: Over Gangen er ingen tilbage. Kammeret i den anden Gangbygning er 8' 9" l. 6' 8" br. Af Gangen staar kun den inderste Sidesten til den ene Side tilbage Jordhøjen har i alt Fald i Mands Minde ikke været omsat med Randstene. (Grundpl. brt. af Løffler). Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1876 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1887 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1924 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 23 x 11 m, med 2 Jættestuekamre, aflangt-afrundet . Det nordl. af 8 Bæresten, 1 Dæksten, 1 Gangsten; det sydlige af 8 Bæresten, 2 Par Gangsten.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Højrest, 3,0 x 22,0 x 16,0 m., udstrakt SSØ/NNV, med 2 kamre. Det N-lige polygonalt med gang mod Ø, sat af 8 bæresten og med 1 bevaret gangsten i S-siden. 1 dæksten (ud af oprindelig 2) in situ over kammerets V-halvdel. Indvendig måler kammeret ca. 3 (Ø/V) x 2 1/2 m. S-lige kammer er ligeledes polygonalt (pæreformet), sat af 10 bæresten og med ét par bæresten bevaret af gangen i Ø. 2 dæksten, af hvilke den Ø-lige in situ, den V-lige delvis nedskredet i kammeret. Indv. kammermål: Ca. 3 1/2 x 2 1/2 m. Selve højresten stærkt afpløjet på alle sider. Ingen synlige randsten. ** Seværdighedsforklaring ** Synlig fra amtsvej; derudover et ganske illustrativt eksempel på kamre med pæreformet grundplan. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1982 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)