Herslev
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090304-14

Fredningsnr.
431813

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 1/7 1924. (Gdr. Rasmus Hansen). Diplom. Dyssekammer af 5 bæresten, tærskelsten, dæksten. 0,65 m jord udenom medindbefattet.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I en Mark paa den anden Side af Vejen ligger et aflangt firkantet Gravkammer i N.V.-S.Ø. 7' l. 3' 8" br. aabent mod den S.Ø. Ende; til hver Side bygget af en Større og en mindre Sidesten [skitse]. Dækstenen har en ejendommelig, fra Siderne fladtrykt Form. Dette Kammer være en Rest af en i N.Ø.-SV. liggende Langhøj med i alt 3 Gravkamre. Dysserne her paa Lodden ere fredlyste af Grevskabet.

1924 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer af 5 Bæresten, Tærskelsten, Dæksten. 0,65 m Jord medindbefattet.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fritstående, rektangulært dyssekammer, orienteret VNV/ØSØ med åbning mod Ø. Sat af 5 bæresten (2 i hver langside) og med 1, muligvis 2 tærskelsten i kammeråbningen. 1 dæksten in situ. Der pløjes for tæt til kammeret mod N (indtil 0,5 m. fra bærestens yderside). Mange rydningssten henkastet i og (især) uden for kammeret, hovedsagelig på dettes S-side. Ingen synlig rest af højen. ** Seværdighedsforklaring ** Ret monumentalt udseende, let synlig fra både amts- og sognevej. Adgang kunne evt. etableres ad en ca. 25 m. lang sti fra skel ud mod sognevej i N.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en dysse, der ligger på dyrket mark.

Litteraturhenvisninger  (0)