Kumlehøj
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090304-65

Fredningsnr.
431812

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Stenkiste, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1300 - 1101 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 15/7 1924. (Bmd. Laurits Jensen). Diplom. Hellekiste af 3 bæresten i hver langside, 1 for V-enden, 2 flade, skråtstillede sten for Ø-enden. 3 dæksten. I have.
Undersøgelsehistorie  (7)
1924 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 284/24
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1924 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1924 Museal udgravning
Langelands Museum
Ved flere lejligheder er ved pløjning og rydning af krat fundet henholdsvis en stenkreds 4-5 m i diam. og sten på en overpløjet høj. Ved fjernelse af disse fandtes en hellekiste, som ikke udgravedes (ud fra form dateret til senneol.). Kisten og højen havde tilsyneladende været dækket af en stor stenkappe. I højen fandtes endvidere en sekundær grav i form af bundbrolægning, antagelig jordfæstegrav, hvori fandtes et bronzesværd. Ved siden af højningen er der ved gravninger stødt på en stenbrolagt vej, tilsyneladende parallelt med den nuv. vej.

1924 Dyrkning/land- og skovbrug
Langelands Museum

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hellekiste af 3 Bæresten i hver Langside, 1 for Vestenden, 2 flade skraatstillede Sten for Østenden. 3 Dæksten. I Have.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Uudgravet men afdækket hellekiste sat af (vistnok) 3 bæresten i hver side, med 1 meget stor og 2 mindre dæksten. Orienteret ØSØ/VNV, med 1 stor og flere mindre, kantstående indgangssten i Ø-ende. Afdækket af Jens Winther, LMR. Omhyggeligt holdt og plejet med herbicider af nuv. ejer. I Ø-lige haveskel mod ager ses tydeligt konturen af den tilhørende høj, delvis overpløjet. ** Seværdighedsforklaring ** Et særdeles instruktivt eksempel på en hellekistes opbygning og overdækning.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)