Donsehøj
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090306-2

Fredningsnr.
45188

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Lystanlæg, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
"Donsehøj", 15 x 9 m, 2 høj. Firkantet afpløjet og omsat med stengærde. I østsiden en stengrotte med bænk. I krat.
Undersøgelsehistorie  (10)
1875 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1875 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en jevn Højning ligger de tornebegroede rester af en Høj "Donsehøj" kaldet, hvori er taget Fyld og findes en sort Urne ikkun med brændte Ben. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1915 Tinglysning
Journal nr.: 842/14
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tinglysningsdokument.

1944 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Donsehøj", 15 x 9 m, 2 m høj. Firkantet afpløjet og omsat med Stengærde. I Østsiden en Stengrotte m. Bænk. I Krat.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Formodet bronzealderhøj, 2,3 x 17,0 x 11,5 m., firkantet afpløjet og omsat med stengærde. I Ø en nu næsten helt sammenfaldet stengrotte. Mange rydningssten henkastet på højfoden inden for stengærdet; således ses i NØ-hjørnet 4-5 indtil knapt meterstore kampesten helt frisk henlagt med frontlæsser ell. lign. Påtalt over for ejeren, der hævder, at der ikke i hans tid på gården er henlagt "en eneste marksten" på højen, og at det heller ikke fremover vil ske. Bevoksning: 1982: Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)