Nordenbro
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090306-6

Fredningsnr.
45187

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 22-12-1877. Fredet i skøde af 11-10-1877. (Hofjægermester, lensgreve Ahlefeldt-Laurvig). Langdysse, 17 x 8 m. Intet kammer. Randsten: i syd 8, i nord 3.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rester af en Langdysse i S.Ø.-N.V. 60-70' l. 18' br. Omtrent paa midten ses Levninger af et Gravkammer. Randstenene ere kun for en Del bevarede langs Siderne 8 mod S.V. (4 staaende) 2 mod S.Ø. (1 st.); det er toppede Stene af anselig Størrelse, jevne navnlig paa Ydersiden. (Fredlyst af Grevskabet). Bevoksning: 1982: Løvkrat

1924 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 17 x 8 m. Intet Kammer. Randsten: S 8, N 3.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stærkt afpløjet langhøj, 2,3 x 19,7 x 8,0 m., med meget store (indtil 2,0 m.), delvis stående randsten: Mod S 8, mod N 2. Orienteret VNV/ØSØ; mod Ø skråt afpløjet, således at højen fremtræder med trapezformet grundplan. Heller ikke V-enden er bevaret. Omtrent midt i højen kan ses og mærkes 2 eller 3 sten liggende umiddelbart under overfladen: Den ene ca. 2 m. lang, den anden over 1,5 m., begge med en flad side opad og iøvrigt liggende med tæt sammenstødende rette kanter. Antagelig kammerrest - indvæltede bæresten (eller evt. dæksten in situ?). Højen er nylig ryddet for brombærkrat, dog ikke den Ø-ligste del. Der pløjes helt ind til randstenene flere steder (jvf. fotos). Kreaturer færdes på højen, som dog (endnu) ikke har lidt påviselig skade derved. Bevoksning: 1982: Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)