Magleby Nor
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090306-16

Fredningsnr.
451813

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 20/8 1907. (Gdr. P. Jørgensen Petersen). Høj, 2 x 20 m, med jættestue af 11 bæresten, 5 gangsten, 1 afvæltet dæksten. Flere toppe af randsten ses.
Undersøgelsehistorie  (10)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1) Mod S.Ø. Paa Lodden nedenfor Myrebjerg ligger en Langdysse i N.N.V. -S.S.Ø. 59' l. 30' br. Randstenene ere for største Delen bevarede, c. 40 har der været paa hver Langside, tæt stillede og ikke videre anselige, 9-10 for den s.s.ø. Ende, af hvilke de 3 midterste ere større end de andre. Midt indenfor Dyssen ses en Gangbygning, hvis Kammer ligger i Dyssens Længdeaxe. Indgangen løber imod Ø.SØ.; den støder ikke til Kammerets midte. Alle dettets Dækstene mangle men Gangbygningen er tydligt ikke undersøgt; kun Toppen af Sidestenene rage frem i Jordsmonnet. Kammeret er ovalt c. 12½' l. 5½' br. Gangen 12½' l. 2' br. Efter Sidestenenes Højde i Forhold til Randstenene synes Kammeret opført paa en naturlig Højning. (Grundpl opt. af Løffler). Bevoksning: 1982: Græs

1876 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1877 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kammer udgravet, hvorved fandtes et par flintdolke og økser, pilespidser m.m. Endvidere en y.bronzealders urne i toppen af kammeret.

1907 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 20 m; med Jættestue af 1 l Bæresten, 5 Gangsten, 1 afvæltet Dæksten. Flere Toppe af Randsten ses.

1950 Museal udgravning
Langelands Museum
Udgravninger i gangen og foran kammeret. Herved fandtes skår af et stort antal lerkar fra enten udrømning eller ofringer ved randstenene.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestue i langhøj, 1,5 x 16,0 x 8,3 m. Udgravet. Højen rektangulær, orienteret N/S. Kammeret (samme orientering), nærmest elliptisk, indv. 4 x 2 m., sat af 11 indtil 1,1 m. høje bæresten. Gangen mod Ø, af to par + 1 bæresten samt ét par karmsten. 1 flad gangdæksten ligger S for gangen. 29 randsten synlige, alle ret små, dog er den Ø-lige randstensrække sat af sten, der fra begge højens ender tiltager i højde henimod gangåbningen. I ovalt, udyrket område, ca. 25 x 12 m. Smukt beliggende i stærkt kuperet, typisk sydlangelandsk terræn med mange hatformede bakker og det inddæmmede Magleby Nor. ** Seværdighedsforklaring ** Instruktivt eksempel på en syddansk megalitform med forbindelser til Mecklenburg-området. Omtalt i publikumshæfte fra LMR. Om beliggenhed: Se Berejserkommentar. Bevoksning: 1982: Græs

1982 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)