Magleby Nor
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090306-19

Fredningsnr.
451811

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 20/8 1907. (Gdr. P. Jørgensen Petersen). Langdysse 24 x 10 m. Kammer af 3 bæresten, afvæltet dæksten. Randsten: S 11, Ø 1, N 8 og V 0.
Undersøgelsehistorie  (14)
1873 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1875 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1876 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
4) N. for Noret ligger en Langdysse af almindelig Art i Retning Ø.S.Ø.-V.S.V. 58-59' l 15' 6" br., omsat med anselige Randstene, oprindelig c. 12 paa Langsiderne, men navnlig mod Nord er Rækken forstyrret. Endestenene mangler mod V.N.V, hvor Grænsen er usikker, men ere 3 i Tallet (de 2 omvæltede) tilstede for den modsatte Ende og ses større en den andre Randstene. 19½ fra Ø.S.Ø. Ende ligger et aflagt firkantet Gravkammer i samme Retning som Dyssen bygget af 2 Sidesten og 1 Endesten mod Ø.S.Ø. c. 6' l. 1½' br. Dækstenen blev sprængt for et Par Aar siden og Graven oprodet, hvorved fandtes Menneskeknokler og et Par Flintkiler. (Grundpl. optaget). Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1887 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1907 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 24 x 10 m. Kammer af 3 Bæresten; afvæltet Dæksten. Randsten: S 11, Ø 1, N 8, V 0.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, 2,0 x 22,0 x 7,0 m., orienteret Ø/V. Beliggende ved sognevej med direkte adgang fra denne. Mod S ses 8 randsten, mod V 1 væltet recent, mod N 7, mod Ø 1, delvis udvæltede. Højen bevokset med bl.a. nælde- og brombærkrat i et tæt vegetationstæppe, hvis tykke muldlag helt har skjult det førhen synlige kammer. Den afvæltede dæksten dog stadig synlig. På højoverfladen bag S-lige randstensrække mange rydningssten fra marken. På højens Ø-ende er i 1982 henlagt to sten af megalitstørrelse (den største mere end 2 m.), øjensynlig gravet op fra et engdrag ca. 100 m. mod SØ (der sidder stadig tørve- og lerjord på stenene). Ved henvendelse til ejeren lovede denne at fjerne de uretmæssigt henlagte sten senest 1.10.83. Ejeroplysning på skema. ** Seværdighedsforklaring ** Kan efter soignering blive et seværdigt, relativt velbevaret oldtidsminde med særdeles gode adgangsforhold. Bevoksning: 1982: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1983 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1994 Museal restaurering
Journal nr.: 13029
Langelands Museum
Genopretning af udskreden gavlsten.

1998 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)