Retmandstenen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090306-24

Fredningsnr.
45186

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Skibssætning, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)
Stævnsten

Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Fælleskort 4518-6,5 "Retmandsstenen", opretstående sten, 2,5 m høj, 1 m bred. Rest af skibssætning.
Undersøgelsehistorie  (9)
1875 Sløjfet ved land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Egebjerg-Marken har i kort Afstand fra hinanden og aldeles Jevnsides ligget to aflange Stensætninger i N.Ø.-S.V., henimod 100' l. I den n.v. Ende af den ene Stensætning stod en nu fritstaaende 7' 9" h. Reddemands Sten (en Mand har paa den "reddet" sig fra en Tyr), lidt usædvanlig i Størrelse og den omtr. firsidede Form, saafremt Stensætningen har været en langdysse fra Stenalderen. Beretningerne variere om der har været noget Gravkammer. Somme kalde Stensætningerne ligefrem Skibssætninger. - Intet blev fundet ved Rydningen.

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Retmandstenen", opretstaaende Sten, 2,5 m høj, 1 m bred. Rest af Skibssætning.

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredningsteksten tilhører sandsynligvis sb. 25, da sognebeskrivelsen her passer bedre med Mathiassens tekst.

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Bautasten, 2,2 x 1,5 x 1,5 m., fritstående i ager. Der pløjes tæt (indtil 0,3 m.) til stenen, især på dens S-side.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en opretstående sten, jf. tidligere beskrivelser, liggende på græsmark.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)