Nordenbro
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090306-33

Fredningsnr.
451812

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Dyssekammer; 2 bæresten, den ene væltet; dæksten med 5 skål- formede fordybninger.
Undersøgelsehistorie  (7)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa jevn Mark ligger en lille Dysse, et firkantet Gravkammer af Mandslængde, aflangt i N-S. Paa den jevne Overflade af Dækstenen, hvoraf et lidt Stykke er sprængt, ses -7 skaalformede Fordybninger c. 1½" vid. Der er Spor af en lille Høj omkring Dyssen. Bevoksning: 1982: Græs

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer; 2 Bæresten, den ene væltet; Dæksten med 5 Skaalgruber.

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fritstående dyssekammer, orienteret N/S, sat af 2 bæresten, hvoraf den Ø-lige er indvæltet. 1 dæksten, hvorpå i hvert fald 17 skåltegn. Det er ikke muligt at fastslå, i hvilken ende indgangen har været. Temmelig tildænget med rydningssten fra marken, der især mod N skjuler eller slører dyssekammeret. Der pløjes endvidere lidt for tæt til kammeret (1,2 m.), ligesom markafbrænding ses at have berørt, men dog ikke beskadiget, dette. Disse forhold påtaltes over for lodsejeren, der lovede at fjerne rydningsstenene ved kammeret, til trods for, at han ikke selv er årsag til deres henkastning, idet han først for ét år siden har overtaget lodden, hvorpå dyssen ligger. Bevoksning: 1982: Græs

1982 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)