Chr. Skovs Have
Administrative oplysninger

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090306-36

Fredningsnr.
451810

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Jættestuekammer af 9 bæresten og 3 dæksten, hvoraf de 2 nedstyrtede. Af gangen ses een sten, antagelig en dæksten.
Undersøgelsehistorie  (6)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I et lille Skovmaal, Chr. Schous Have, kaldet ligger et Gravkammer med to Dækstene og som de synes med Indgang mod S. Nærmere Bestemmelse umulig paa Grund af Krattets Tæthed. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jættestuekammer af 9 Bæresten og 3 Dæksten, hvoraf de 2 nedstyrtede. Af Gangen ses een Sten, antagelig en Dæksten.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Uregelmæssigt, rektangulært jættestuekammer orienteret Ø/V med rester af gang mod S. 9 bæresten og 3 dæksten, hvoraf den Ø-lige på plads og de to V-lige helt eller delvis nedskredet i kammeret. Kammeret måler indvendig ca. 2,0-11,3 x 2,8 m. Af gangen i S anes 1 bæresten i den tætte brombærbevoksning, samt en udvæltet dæksten. Beliggende i en højning, hvorpå en del (rydnings-?) sten ses i overfladen. I udyrket område i herregårdsmark. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)