Nordenbro By
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090306-158

Fredningsnr.
451825

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Dyssekammer i højrest på kanten af kystklint. Højresten måler i N-S 10 m, i Ø-V ca. 5 m; i Ø er højen borteroderet. Dyssekammeret er orien- teret Ø-V, åbent i Ø. Det måler indvenvig 2,3 x 1,4 m og er sat af 3 bæresten: 1 sten i S, 1sten i V og 1 sten i N. Hertil kommer i nordvæggens østlige del en recent, flerskiftet stenopmuring af kløvede martsten. På kammeret 1 dæksten med adskillige Skålsten.
Undersøgelsehistorie  (11)
1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stærkt ombygget Stengrav, antagelig Jættestue; oprindelig er muligvis 3 svære, indadhældende Bæresten med Tørmur imellem.

1980 Museal besigtigelse
Journal nr.: 9974
Langelands Museum
Stenen med skåltegn viste sig at være dyssekammerets forsvundne dæksten, der nu lå i en høfde på stranden neden for dyssen.

1980 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 9974
Langelands Museum
En gymnasieelev reagerede på museets efterlysning af hidtil ukendte helleristningssten.

1980 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: S4-865
Rigsantikvarens Fortidsmindeforvaltning

1991 Museal restaurering
Journal nr.: LMR 9974
Langelands Museum
Dækstenen løftetedes på plads, og samtidig foretoges en let restaurering af dyssekammeret. To nyere kløvede sten og flere kløvestykker, tilføjet under en tidligere restaurering, blev fjernet og genbrugt som kystsikring nedenfor dyssekammeret. Dyssen blev ryddet for krat og et træ, og opryddet. Den oprindelige dæksten blev genfundet og genplaceret på dyssen. Huller imellem bæresten og dæksten blev lukket med kløvestykker og tildækket med græstørv. Se beretning.

1998 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 3410/80
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2006 Diverse vind og vanderosion
Journal nr.: 9974
Langelands Museum
A. Mørup-Petersen meddeler at dyssen efter stormfloden 4 november 2006, er i fare for at styrte i havet. Samtidig meddeles korrekt position med angivelse på ortofoto hvor dyssen ses.

2008 Museal restaurering
Journal nr.: Materialet befinder sig i Nationalmuseets megalitarkiv
Kulturstyrelsen
Dyssen blev undersøgt og et udgravningssnit blev foretaget igennem højen imod syd. Herefter flyttedes og genopførtes dyssekammeret på en nybygget højning ca. 100 meter imod nord, et lille stykke borte fra selve kysten.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er resterne af en høj liggende på kystklint og ud til grusvej. Den vestlige del er borteroderet af havet. Langs den østlige højfod er en grusvej. Dyssekammeret fra fortidsmindet er flyttet til en placering nordøst for fortidsmindet.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)