Afd.606
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090306-90

Fredningsnr.
46183

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: I Østre Gulstav afd. 606. Rektangulær stensætning 15 x 4 m orienteret ØNØ-VSV. Vest- lig langside er sat af 13 sten. Østlig langside af 10 sten. I skov.
Undersøgelsehistorie  (10)
1944 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tæt inden for Skovleddet Levninger af en Stenkreds. Bevoksning: 1984: Græs

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
5 Sten, 3 1/2 m i Diam.

1984 Museal rekognoscering
Journal nr.: F53-2324
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1984 Tinglysning
Journal nr.: F53-2324
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Rektangulær stensætning 15 x 4 m orienteret ØNØ-VSV. Vestlig langside er sat af 13 sten. Østlig langside af 10 sten. I skov.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rektangulær stensætning, som er orienteret ØNØ/VSV. Består af i V 13 sten, heraf 4 udfaldne, i Ø-side af 10 sten, heraf 2 udfaldne. I S-ende rest af stenpakning. Bevoksning: 1984: Græs

1991 Museal besigtigelse
Journal nr.: 12699
Langelands Museum
Ved opmålingen af anlægget lokaliseredes en del sten under jordoverfladen ved hjælp af sonde. Stensætningen, der omkranser en højning på 0,5 m, er Ø-V-orienteret, 15 m lang, 4,5 m bred i østenden og 3 m bred i vestenden. Der er formentlig tale om en tidligneolitisk langhøj uden kammer.

1991 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Opr. oprettet som 090306 sb 112, men nu sammenlagt med sb 90, da der er tale om en og samme lokalitet.

1998 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)