Søgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090306-95

Fredningsnr.
451818

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse i stubhave, ca. 16 m lang; af randsten ses i N. 20, i S. 10.
Undersøgelsehistorie  (5)
1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse i Stubhave, 16 m l., lav Jordhøj. Randst. N 20, S. 10.

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse, 1,6 x 100,0 x 12,0 m., orienteret ØNØ/VSV. Ved berejsningen konstateredes, at anlægget ikke, som det fremgår af fredningsteksten, er 16 m., men deimod næsten 100 m. langt. Beliggende i N-lige ende af skov i et område, der delvis består af et lille vænge med spredte elletræer. I skov- og engbunden ses mange liggende randsten, samt i skovbrynet en enkelt endnu stående, 1,6 m. høj randsten tilhørende N-lige langside. I S kunne tælles 10, i N 30 og i V muligvis 1 randsten. Imidlertid er det tydeligt, at langhøjen har fortsat mod Ø, hvor den nu er afpløjet. Dens fortsættelse ses her i et markskel som en markant højning, hvori ses mindst 1 liggende randsten i S-lige kant af skellet. Delvis tilplantet (ulovligt!) med nåletræer, der nu er ca. 8 m. høje og som bør fældes på og omkring højen. I Ø-lige del af skoven en uigennemtrængelig kratbevoksning i forbindelse med stormfaldne træer. Fredningsdeklarationen bør ændres i overensstemmelse med det her beskrevne. Henvendelse til lodsejeren, der dog ikke var hjemme. Hans kone lovede at give ham besked om selv at sætte sig i forbindelse med undertegnede, hvad dog ikke er sket. ** Seværdighedsforklaring ** Kunne efter soignering (krat- og skovrydning, evt. rejsning af randsten, der kunne finde sted i forbindelse med en § 49 undersøgelse af det overpløjede stykke af langhøjen) komme til at fremtræde som et overordentlig imponerende oldtidsminde. Bevoksning: 1982: Løvkrat og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)