Vester Kirkemark
Administrative oplysninger

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090307-10

Fredningsnr.
441818

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 22/7 1932. (Hmd. Therkel Petersen). Diplom. Afmærkn.: MS (1933, J. Raklev). Jættestue uden jordhøj, 12 bæresten, 3 dæksten, 2 gangsten. Restaureret. 1 m jord udenom medindbefattet.
Undersøgelsehistorie  (12)
1875 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Vester Kirkemark ligger paa det højeste Sted i Marken en Gangbygning, fra hvilken den omgivende Jordhøj næsten er gravet helt bort. Kammeret er bygget af 9 Sidestene c. 16' l med 3 anselige Dækstene, der have nogenledes jevne Overflader (men uden skaalformede Fordybninger); den S.V. er sprængt i to Dele, vistnok af Frosten. Gangen mod S. Ø. er bortryddet paa den inderste Del nær. Kammeret er endnu Jordfyldt. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1887 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1932 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1933 Museal restaurering
Journal nr.: 153/33
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Udgravning og restaurerering af kammeret. Der konstateredes sporene af en høj, ca. 20 m i diam. I det uudgravede kammer fandtes 12-13 kranier, 4 flintspyd, ravstykker, lerkarskår og en flintdolk. I toppen af kammerets jordfyld fandtes jernalderskår, sandsynligvis af en urnegrav.

1933 Museal restaurering
Journal nr.: 153/33
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Under restaureringen skred en dæksten og Raklevs liv var i alvorlig fare.

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jættestue uden Jordhøj, 12 Bæresten, 3 Dæksten, 2 Gangsten. 1 m Jord medindbefattet. Restaureret.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestuekammer i højrest, 3,0 x 10,5 x 10,0 m. Kammeret orienteret NNØ/SSV med gang mod Ø. 12 bæresten in situ i det rektangulære kammer. Restaurerede "tørmurskonstruktioner" i cementbinding. 3 dæksten, hvoraf de 2 understøttet af H-jernskonstruktioner. Kammer måler indvendig 4,4 x 1,8 m. Højde (indv.): 1,2 m. 2 bæresten i gang. Målsangivelserne ovenfor gælder højresten som helhed. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1987 Museal restaurering
Journal nr.: F 550-1068
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
De gamle jernstøtter, opsat i 1933, blev erstattet af nye i rustfrit stål. For at sammenholde den sydlige dæksten der er i to dele blev der monteret et gennemgående rustfrit fladstål på undersiden. Tørmursopbygningerne fra restaureringen i 1933 blev taget ned og erstattet med ny tørmur. Der blev lagt ny jordfyld på højen op til toppen af kammerets bæresten. Se beretning.

2008 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2019 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
I 2018 blev jættestuen lukket for adgang på grund af fare for sammenstyrtning. Regnvand havde fået højen til at sætte sig omkring kammeret, hvorved der opstod sætninger i stenkonstruktionen. Et restaureringsprojekt udførtes i 2019, hvor den tidligere påførte fyld fra restaureringerne ui 1933 og 1987 blev udskiftet med tilført stabilgrus og efterfyldt med den afgravede fyld og tilført nyt muldlag. Tre sten blev genrejst og sikret, ligesom samtlige tørmure blev genopbygget.

Litteraturhenvisninger  (0)