Vester Kirkemark
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090307-11

Fredningsnr.
441817

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 22/7 1932. (Hmd. Frits Hansen). Diplom. Afmærkn.: MS. (1933, J. Raklev). Jættestue af 7 bæresten, 2 dæksten, hvoraf 1 nedskreden. 1 m jord udenom medindbefattet.
Undersøgelsehistorie  (7)
1875 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa en Højning V. herfor ligger en forstyrret Jordhøj. Del har været et Gravkammer af rektangulær Form i NV-SØ., bygget af midst to Stene i hver Langvæg. Det har baaret to Dækstene som begge ere nedfaldne. Bevoksning: 1982: Løvtræer

1932 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jættestue af 7 Bæresten, 2 Dæksten, hvoraf 1 nedskredet. 1 m Jord medindbefattet.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestuekammer, fritstående, orienteret Ø/V. 5 bæresten ses (er 2 af de 7 forsvundet, jvf. fredningskartotekskort ?) delvis indvæltede. 2 dæksten, den Ø-lige delvis nedskredet og med 10-12 skåltegn; den V-lige helt nedskredet. Kammerrummet er stærkt opfyldt med rydningssten. Der synes at være pløjet for tæt på kammeret mod V; dette lader sig dog ikke helt sikkert afgøre, da marken omkring kammeret for tiden henligger som græsning. Det uindhegnede kammer har umiskendelige spor (omend endnu ikke skader) efter kreaturers ophold ved det. Bevoksning: 1982: Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)