Kissemosemarken
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090307-12

Fredningsnr.
45184

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 22/7 1932. (Hmd. Anker Hansen). Diplom. Afmærkn.: MS. (1933, J. Raklev). 2 sten af dyssekammer. 1 m jord udenom medindbefattet.
Undersøgelsehistorie  (7)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
(Nordlig i Kissemose-Marken ses midt ovenpaa en Banke en stor højrygget Sten, der kunde antages at være Dæksten til et Gravkammer i V-Ø. En Bæresten synes at rage frem i Jordskorpen). Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

1932 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2 Sten af Dyssekammer. 1m Jord medindbefattet.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Stor, dækstenslignende monolit. Stenens fod helt begravet i opdyngede rydningssten, således at det ikke er muligt at se evt. bæresten eller rester heraf. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)