Tryggelevgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090307-13

Fredningsnr.
45181

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 4 x 18 . Enkelte sten af fodkrans ses. Ø-siden krat- bevokset.
Undersøgelsehistorie  (6)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 13-17] Lige ved Noret i Hibjergsmarken og temmelig lavt har ligget 5 Høje i en buet Række. De 2 nordligste [sb.13-14] er fuldstændig bevarede og have en smuk toppet Form, hvad der ogsaa er Tilfældet med den nærmeste tredje [sb.15], hvoraf imidlertid Halvdelen er bortgraven. De ere alle af samme Størrelse efter Gjennemskæringsvæggen af sidstnævnte c. 16' h. 74' i Diam., og omsatte ved Foden med Stene af c. et Par Fods Tværmaal. De to sydligste [sb.16-17] ere helt sløjfede og tegne sig kun svagt. Ved engang at grave ned i den enes Tomt traf man paa en Sammenhobning af Haandstene. Jordfylden i Højene bestaar af meget forskjellige Arter. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4 x 18 m. Enkelte Sten af Fodkrans ses. Østsiden kratbevokset.

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Bronzealders storhøj, 3,5 x 24,0 x 19,0 m. Ø-siden kratbevokset. ** Seværdighedsforklaring ** Samspil med 4518:2 og :3. Synlig fra meget besøgt naturlokalitet ved Tryggelev Nor. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)