Tolsbjerg Skov
Administrative oplysninger

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090307-23

Fredningsnr.
441815

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Jættestue, 10 bæresten, 2 dæksten.
Undersøgelsehistorie  (6)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ovenpa en Banke ligger en Gangbygning med et 9-10 Al l. 3-4 Al. br. rektangulært Kammer og med Gang i S.Ø., til hvilken Sporene dog kun ere svage. Af kammerets Dæksten ligge 2 tilbage, den ene dog gleden ned. I den andens Overflade ses 3 skaalformede Fordybninger. Kammeret er ikke udgravet. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jættestue, 10 Bæresten, 2 Dæksten.

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestue i langhøj, 3,0 x 28,0 x 12,0 m., N/S-orienteret. I ahornkultur ca. 10-15 år gammel, selvsået på og umiddelbart omkring højen (§ 53). Selve højen, hvori jættestuekammeret er, er vistnok rektangulær, omsat med ret små randsten og måler 18,0 x 9,5 m. Mod N forlænges den dog ca. 10 m. i en lavere, med meterstore sten oversået højning, hvor tilstedeværelsen af endnu et (nu ødelagt) kammer ikke kan udelukkes. Også S for højen ses en del store sten indtil en afstand af 10 m. fra S-lige randstensrække. Målsangivelserne i rubrik omfatter hele dette område. Højen er ca. 2 m. høj over randstensniveau, men er anlagt på en naturlig (?) banke. Af kammeret ses 12-15 randsten og 2 noget nedskredne dæksten over kammerets S-lige del. På N-ligste dæksten mindst 7 skåltegn. N-lige del af kammeret er uden dæksten. Kammeret er rektangulært, 5,0-7,5 m. langt (uvist) og 2 m. bredt. Af gangen ses intet spor. S for dækstenene en fordybning (mulig S-ligste del af kammeret) omkring hvilke nogle tildels sprængte sten. Kammerets afslutning mod S kan derfor ikke påvises sikkert. Udtyndingskvas tæt ved højen. ** Seværdighedsforklaring ** Allerede nu fremtræder jættestuen som et smukt og stemningsfyldt oldtidsminde, imponerende ved sin markant høje beliggenhed på en formentlig naturlig banke tæt Ø for skovbryn. Kunne ved soignering og en let restaurering, evt. i forbindelse med undersøgelse, blive et endog meget seværdigt mindesmærke. Bevoksning: 1982: Græs og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Selvsåede ahorn beskrevet i 1982 er nu vokset til samtidig med, at der er kommet yngre ahorn til. Der er lav brombær.

Litteraturhenvisninger  (0)