Tolsbjerg Skov
Administrative oplysninger

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090307-25

Fredningsnr.
441814

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Stensætning, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Stenkreds, 9 sten, 3 i diameter.
Undersøgelsehistorie  (7)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[sb. 24-25] Paa to forskjellige Bakker i Skoven ses en stensat Kreds af Stene paa c. 1 Al. i Tværmaal; den ene Kreds er 9 Al. vid, den anden 6-7. Hin ligger ikke paa Bakkens Top. Bevoksning: 1986: Løvkrat og Løvtræer

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stenkreds, 9 Sten, 3 m i Diam.

1986 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ligger ude i det sydvestre hjørne på V-enden af en bakkekam, ca. 30 m. længere mod VSV end angivet på kortet. Stenene danner en ret vinkel, hvor en kæmpestor sten danner hjørnet. Vinklen er orienteret SV/NØ og SØ/NV. Ligger i gammel højskov, hvor underskoven består af ret tæt 3-4 årig selvsået ahornkultur. Ingen fotos. Bevoksning: 1986: Løvkrat og Løvtræer

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2016 Registreringsprojekt/vejspor
Kulturstyrelsen
"Tolsbjerg Skov. Over en mose i skoven kan i en strækning af ca 30 alen følges en stenlagt vej 3-4 alen bred der løber vsv-ønø "

Litteraturhenvisninger  (0)