Tolsbjerg Skov
Administrative oplysninger

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090307-30

Fredningsnr.
441816

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
5 bæresten af jættestue.
Undersøgelsehistorie  (6)
1947 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
5 Bæresten af Jættestue.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Rest af megalitkammer: 5 tildels ret små bæresten stående i halvkreds, udgørende den Ø-lige del af et formentlig polygonalt kammer, der endnu anes som en fordybning i skovbunden, ca. 2,5 x 2,0 m. stor. Ca. 6 m. V for kammeret ses 3 sten, mulig rest af randstensrækkerne i en da antagelig Ø/V-orienteret langhøj. I højskov, 5 m. S for skovvej, ca. 20 m. Ø for skovbryn. Ukorrekt afsat på 4 cm.-kort; derimod stemmer positionen med fredningskortets afsætning. En stor, kløvet sten umiddelbart N for skovvejen kan være en udvæltet dæksten. Bevoksning: 1982: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)