Tryggelevgaard
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090307-31

Fredningsnr.
451819

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse, 7 x 22 m. Randsten: I syd 14, hvoraf 8 væltede, i vest 2 væltede, i nord 8, hvoraf 6 væltede. Indenfor rand- stenene jordhøj med kammer med nedstyrtet dæksten og gang. Tæt kratbevokset. Fredningen omfatter hele det udyrkede areal, i syd 5 m og i nord 6 m udenfor randstenene.
Undersøgelsehistorie  (9)
1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 22 x 7 m. Randsten: I syd 14, hvoraf 8 væltede, i vest 2 væltede, i nord 8, hvoraf 6 væltede. Indenfor randstenen Jordhøj med kammer med nedstyrtet dæksten og gang. Tæt kratbevokset. Fredningen omfatter hele det udyrkede aeal, i syd 5 m og i nord 6 m udenfor randstenene.

1957 Museal udgravning
Langelands Museum
Ved udgravningen fandtes flint, ben og rav på en stendynge foran randstenene, udsmidslag. Under højen fandtes et lille kulturlag. Endvidere en y.bronzealders urnegrav. Kammeret restaureret.

1962 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 654/62
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Restaureret langdysse, 2,5 x 20,0 x 7,0 m., med retablerede randstenskæder mod N og S. Højen Ø/V-orienteret. Rektangulært, tværstillet kammer sat af 3 meget store bæresten med 1 overligger. Indvendige mål: 2,1 x 1,1 m. Gangen er sat af 2 lange sidesten og er 1,6 m. lang. Undersøgt og restaureret af H. Berg, LMR. Adgang ad privat markvej. ** Seværdighedsforklaring ** Restaureret langdysse - smukt almenpædagogisk eksempel på langdyssens formodet oprindelige, typiske udseende. Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

1987 Museal restaurering
Journal nr.: F550-1083
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
To gamle træstivere, opsat i 1957, blev erstattet af en ny stiver i rustfrit stål. Et mellemrum mellem to sidesten var forstyrret af rævegravning. Her blev en ny tørmur sat op. Se beretning.

1999 Registrering af knoglemateriale
Journal nr.: 83/79
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Fra dette fundsted forefindes der brændt knoglemateriale på Antropologisk Laboratorium. På AL registreret som: Ormstrup; bronzealder; LMR A8153 (A8153 formentlig identisk med brændte ben fra urnegrav fra YB nedsat i toppen af langdysse - jvf. J. Skaarup: YS på øerne syd for Fyn 1985, s. 177).

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)