Tolsbjerg Skov
Administrative oplysninger

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090307-33

Fredningsnr.
441824

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Gravhøj Høj, ca. 22 x 30 meter i diameter og ca. 2-2,5 meter høj. I skov.
Undersøgelsehistorie  (6)
1977 Museal besigtigelse
Journal nr.: 9120
Langelands Museum
Uregelmæssig oval høj med spredte sten på overfladen og langs randen, heraf en 2 1/2 m stor sten, muligvis dæksten fra et dyssekammer. Højen måler 29 x 22 x 2,5 m og nær denne findes en del tilsyneladende udslæbte kløvede sten.

1977 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2020/77
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1981 Tinglysning
Journal nr.: F53-571
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, 2,5 x 40,0 x 22,0 m., orienteret Ø/V, nærmest elliptisk af grundplan. Højden mest markeret i N og S, men mere udflydende i Ø og V. I højskov. Mange svære kampesten ses på og omkring højen, især mod Ø. Stenene, hvoraf de største er op til 2 m., adskillige meterstore og flere 0,5-1,0 m., sidder for de flestes vedkommende jordfast, dybt forankret, mens andre ligger mere overfladisk, som om de subrecent var væltet ned ad højsiden. I N og V ved højfoden enkelte oprette, lave sten - randsten?. Megalit ? Bevoksning: 1982: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en rundhøj, der ligger i løvskov mod øst og med den vestlige side i og optil granskov. Jf. tidligere beskrivelser ligger der sten på højen.

Litteraturhenvisninger  (0)