Staghøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
200102-13

Fredningsnr.
360631

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Hjerting, art.39, kortbl.10, parcel 291/71. Anselig høj, "Staghøj", 4,5 x 28 m, græsgroet i ager. Den vest- lige side - mod vejen - står i en op til 3,5 m høj stejl brink, delvis græsgroet. Ret stejl fod, noget uregelmæssig overflade; i toppen en 2,25 x 7,5 m stor udgravning åben mod sydøst. Geo- dætisk målesten på toppens nordlige del.
Undersøgelsehistorie  (7)
1926 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stor, rund Høj, 4.50 x 28 m. I Toppen en meget stor, gammel Udgravning, 7.50 m bred og indtil 2.25 m dyb, aaben mod Sydvest ved en bred Gennemgravning af af Højsiden. I Sydsiden flere mindre, ret dybe Huller. Nordre Højfod noget beskaaret. Lyngog græsklædt i Ager. Trigonometrisk Station. - Kaldes "Staghøj".

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig høj, "Staghøj", 4,5 x 28 m, græsgroet i ager. Den vestlige side - mod vejen - står i en op til 3,5 m høj stejl brink, delvis græsgroet. Ret stejl fod, noget uregelmæssig overflade, i toppen en 2,25 x 7,5 m stor udgravning åben mod sydøst. Geodætisk målesten på toppens nordlige del.

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1965 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)