Hjerting
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
200102-31

Fredningsnr.
360625

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Hjerting, art.153, kortbl.11, parcel 74/5. Høj, 2,5-3 x 20 m. I toppen et mindre hul, 0,75 x 2 m; i østsiden flad indgravning, 1 x 3 m. Mod vest noget afgravet, med ret stejl side. Græs- og lyngklædt og bevokset med få træer.
Undersøgelsehistorie  (6)
1926 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, 2.75 x 20 m. Et mindre rundt Hul, ca. 0.75 m dybt, i Toppen. Andre Smaahuller og flade Afgravninger paa Siderne. Iøvrigt i det væsentlige vel bevaret. Lyng- og græsklædt i Plantage.

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5-3 x 20 m. I toppen et mindre hul, 0,75 x 2 m; i østsiden flad indgravning 1 x 3 m. Mod vest noget afgravet, med ret stejl side. Græs-og lyngklædt og bevoxet med få træer.

1965 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)