Hjerting
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
200102-26

Fredningsnr.
360629

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Hjerting, art.24, kortbl.9, parcel 83/35. Høj, 1,75 x 15 m. Gennemgravet i øst-vest i en 2-3 m bred og 1 m dyb rende med udkast i øst. Overfladen i det hele ujævn. Hele højen græs- og lyngklædt i græsning med spredte træer.
Undersøgelsehistorie  (6)
1926 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, 1.75 x 15 m. Gennemgravet i Ø-V. I søndre Fod en Kartoffelkule. Græsklædt og bevokset med enkelte Graner i en lille Granplantning.

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,75 x 15 m. Gennemgravet i Ø-V i en 2-3 m bred og 1 m dyb rende med udkast i Ø. Overfladen i det hele ujævn. Hele højen græs- og lyngklædt i græsning med spredte træer.

1965 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)