Hjerting
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
200102-30

Fredningsnr.
360626

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Hjerting, art.153, kortbl.11, parcel 74/5. Høj, 2,5-3,5 x 20 m. På faldende terræn mod syd. I toppen mod øst et rundt hul, 1,5 x 6 m. Mod vest en mindre hulning, 2 m i tværmål. Sydsiden står i en op til 2 m høj brink. Vest- og nordsiden i en ca. 1 m høj skrænt. I nordvesthjørnet og midt i østsiden en telefonpæl. Græsklædt i ager. NB: foruden resultat bør det noteres at tlf.pælen er væk.
Undersøgelsehistorie  (6)
1926 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, beliggende paa skraanende Terræn med Fald mod Syd, 2.50-3.50 m høj, 20 cm i Tværmaal. I Toppen et stort, rundt, dybtgaaende Hul, ca. 6 m i Tværmaal foroven, fortsat i en bred, flad Afgravning nedad sydøstre Side. Foden overalt let beskaaret, især i østre Side. Ved nordøstre Hjørne er enkelte Sten af en iøvrigt jorddækket Fodkrans synlige. Græsklædt i Ager.

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5-3,5 x 20 m, på faldende terræn mod S. I toppen mod Ø et rundt hul, 1,5 x 6 m. Mod V en mindre hulning, 2 m i tværmål. Sydsiden står i en op til 2 m høj brink. Vest- og nordsiden i en ca. 1 m høj skrænt. I NV hjørnet og midt i østsiden en telefonpæl. Græsklædt i ager.

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1965 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)