Mejlby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
200103-102

Fredningsnr.
350651

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matrikel: Mejlby, art. 10, kortbl.2, parcel 53/41. Høj, 1 x 8 m, af nærmest trekantet grundplan. Ret uregelmæssig overflade. Græsgroet i ager ved vej.
Undersøgelsehistorie  (7)
1930 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, som er ved at forsvinde.

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 8 m, af nærmest trekantet grundplan. Ret uregelmæssig overflade. Græsgroet i ager ved vej.

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1965 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1995 Museal besigtigelse
Journal nr.: HAM 3234
Haderslev Museum
Besigtigelse af beskadiget gravhøj i skel, hvor den vestligste trediedel var blevet fjernet, antageligt med gravemaskine. Under besigtigelsen fandtes et skår stammende antageligt fra en urne, daterende sig til ældre romersk jernalder. Denne stak ud fra højfylden. Desuden fandtes brændte ben og tørmursfliser på markoverfladen. Mod nord var en stor randsten frilagt og delvist løsnet. En del af den bortgravede højfyld var placeret ovenpå højen. Gravhøjen er efterfølgende blevet reetableret.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)