Mejlby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
200103-104

Fredningsnr.
350649

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)

Fredningstekst
Matrikel: Mejlby, art. 8, kortbl.2, parcel 57/44. Høj, 2 x 15 m, med ret uregelmæssig overflade; fra nord og syd går 1-2 m brede render op mod toppen, hvori et hul, 1 x 2 m. Øst- siden står som brink. I vestsiden et hul, 2 x 3 m. I nordvest min- dre fordybning, 0,7 x 1 m. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (10)
1930 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stærkt forgravet og ganske ødelagt Højrest, 3 m høj.....Her [sb.105] menes funden en Urne med 4 Benknapper. B.12275-80. Der fandtes i alt 4 Urner. Muligvis var det dog i [sb.] 104, Fundet gjordes.

1930 Anden transaktion om genstand
Journal nr.: 697/30
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1930 Privat opsamling
Journal nr.: 697/30
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1930 Genstand givet til museum
Journal nr.: 697/30
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1930 Genstand registreret i privateje
Journal nr.: 697/30
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 15 m, med ret uregelmæsssig overflade; Fra N og S går 1-2 m brede render op mod toppen, hvori et hul, 1 x 2 m. Ø- siden står som brink. I V-siden et hul 2 x 3 m. I NV mindre fordybning, 0,7 x 1 m. Græsklædt i ager.

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1965 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)