Mejlby

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
200103-104

Fredningsnr.
350649

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)
Fredningstekst

Matrikel: Mejlby, art. 8, kortbl.2, parcel 57/44. Høj, 2 x 15 m, med ret uregelmæssig overflade; fra nord og syd går 1-2 m brede render op mod toppen, hvori et hul, 1 x 2 m. Øst- siden står som brink. I vestsiden et hul, 2 x 3 m. I nordvest min- dre fordybning, 0,7 x 1 m. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie

1930 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stærkt forgravet og ganske ødelagt Højrest, 3 m høj.....Her [sb.105] menes funden en Urne med 4 Benknapper. B.12275-80. Der fandtes i alt 4 Urner. Muligvis var det dog i [sb.] 104, Fundet gjordes.

1930 Anden transaktion om genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1930 Privat opsamling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1930 Genstand givet til museum
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1930 Genstand registreret i privateje
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 15 m, med ret uregelmæsssig overflade; Fra N og S går 1-2 m brede render op mod toppen, hvori et hul, 1 x 2 m. Ø- siden står som brink. I V-siden et hul 2 x 3 m. I NV mindre fordybning, 0,7 x 1 m. Græsklædt i ager.

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1965 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer


Billeder

Oversigtsbillede - højen set fra V
Oversigtsbillede - højen set fra NØ
Oversigtsbillede - højen set fra SØ
Foto, oversigt