Mejlby
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
200103-105

Fredningsnr.
350648

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 901 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Matrikel: Mejlby, art. 8, kortbl.2, parcel 57/44. Høj, 3 x 17 m. I toppen et hul, 1 x 4 m. I nordsiden en rende, 0,5 x 1 x 3 m. I nordøst indgravning i side og mod top, 0,7 x 2 x 4 m. Gamle kuler ses ved foden i vest, nord og øst. Græs- bevokset i ager ved vej.
Undersøgelsehistorie  (10)
1930 Genstand registreret i privateje
Journal nr.: 697/30
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1930 Anden transaktion om genstand
Journal nr.: 697/30
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1930 Genstand givet til museum
Journal nr.: 697/30
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I fobindelse med herredsrejsen i 1930 modtog museumsinspektør H.C. Broholm det pågældende gravfund (mus.nr. B 12275-80) som gave til Nationalmuseet. Fundet er fra yngre bronzealder periode IV og omfatter to hele og en knækket benknap, der alle er rektangulære og ornamenteret med stregmønster, en ragekniv, en pincet og en syl af bronze samt en hajtand. Genstandene lå imellem de brændte ben i en urne med låg, som finderen havde foræret til Rødding Højskole, men som højskolen gerne afstod til Nationalmuseet. I samme høj var der fundet yderligere tre urnegrave, men ingen af disse indeholdt nogen oldsager.

1930 Privat udgravning
Journal nr.: 697/30
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1930 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 3 m x 17 m. I Toppen et stort Hul 4 m i Tværm., lige til Bunden. Gamle Kartoffelkuler mod V., N. og Ø. Her menes funden en Urne med 4 Benknapper. B.12275-80. Der fandtes i alt 4 Urner. Muligvis var det dog i [sb.] 104, Fundet gjordes.

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3 x 17 m. I toppen et hul, 1 x 4 m. I N-siden en rende, 0,5 x 1 x 3 m. I NØ indgravning i side og mod top, 0,7 x 2 x 4m. Gamle kuler ses ved foden i V, N og Ø. Græsbevoxet i ager ved vej.

1965 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)