Nr.Olling
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
200103-120

Fredningsnr.
350654

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matrikel: Mejlby, art. 10, kortbl.8, parcel 19. Høj, 3,5-4 x 16 m. Toppen affladet. Mod syd går en bred rende, 0,6 x 3 m, nedad siden, næsten til fod. Nederst på siderne i syd, vest og øst mindre skred. Ret velbe- varet. Græsgroet i ager med enkelte tjørn. Firkantet til- pløjet.
Undersøgelsehistorie  (6)
1930 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 3.50 m - 4 m høj, 16 m i Tværm. I Top et mindre Hul. Gml. eftergroet Gravning ned ad Østsiden. Vestsiden lidt afgravet. Disse Høje [sb.117-120] danner trods Beskadigelserne en smuk og fredningsværdig Gruppe.

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,5-4 x 16 m. Toppen affladet. Mod S går en bred rende, 0,6 x 3 m, nedad siden næsten til fod. Nederst på siderne i S, V og Ø mindre skred. Ret velbevaret. Græsgroet i ager med enkelt tjørn. Firkantet tilpløjet.

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1963 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)