Skærbæk Mølle
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
200103-173

Fredningsnr.
360623

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Matrikel: Tornum, art.8, kortbl.3, parcel 116/1. Langdysse, 1,25-1,5 x 12 x 98 m. Stærkt forgravet. Stort hul 19 m fra østende efter fjernet kammer. Et lignende hul 23 m vest herfor og endnu et 24 m vestligere efter et andet og tredje kammer. Af randsten er en del tilba- ge, omend de gerne ligger noget uregelmæssigt. Ved vest- enden to væltede og sprængte. Ved sydsiden 7 væltede og sprængte. Ved nordsiden 19 sten, deraf 2 stående. Græs- klædt i ager. (Kreaturerne er ret hårde mod højen, men de har dog ikke ændret dens udse- ende. Ejeren, for hvem dette blev påtalt, lovede at passe på i fremtiden).
Undersøgelsehistorie  (12)
1930 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 98 m l. i Ø.-V., 12 m br. Jordhøjningen endnu 1.25- 1.50 m høj, stærkt forgravet. 19 m fra Ø-Enden et stort Hul efter et borttaget Kammer. 23 m V. for dette et lignende Hul efter et andet Kammer, 24 m V. herfor et Hul efter et tredje Kammer. I Hullet endnu enkelte Sprængstykker. En stor Del af Randstenene er fjærnede. For Vestenden ses 2 væltede og sprængte. For Sydsiden 7 væltede og sprængte, 1 staaende. For Nordsiden 19 Sten; kun 2 staaende, Resten væltede og sprængte. Jordhøjen lyngklædt.

1951 Museal besigtigelse
Haderslev Museum

1951 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 356/51
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 356/51
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I forbindelse med vejarbejde ønskes fredning hævet, da man vil bruge stenene fra langdyssen til vejbyggeri. Dette afvises.

1951 Planlagt byggeri/anlæg
Haderslev Museum

1951 Diverse råstofgravning
Haderslev Museum

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 1,25-1,5 x 12 x 98 m. Stærkt forgravet. Stort Hul 19 m fra østende efter fjernet kammer. Et lignende hul 23 m vest herfor og endnu et 24 m vestligere efter et andet og tredje kammer. Af randsten er en del tilbage, omend de gerne ligger noget uregelmæssigt. Ved V-enden to væltede og sprængte. Ved S-siden 7 væltede og sprængte. Ved N-siden 19 sten, deraf 2 stående. Græsklædt i ager. (Kreaturerne er ret hårde mod højen, men de har dog ikke ændret dens udseende. Ejeren, for hvem dette blev påtalt, lovede at passe på i fremtiden).

1956 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1965 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)