Skærbæk Mølle
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
200103-180

Fredningsnr.
360624

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matrikel: Tornum, art.8, kortbl.3, parcel 116/1. Tingl.: 23/9 1925. Gdr. Peter Larsen. Diplom Afmærkn.: MS 1926, Hans Kjær...... Høj, 2,75-3,2 x 18 x 20 m. Foden mod øst borttaget af en skelgrøft. Velbevaret. Græsklædt i ager. MS i SV. (Nordvestsiden fortrampet af kreaturer. Ejeren lovede at skille højen fra græsningen i fremtiden ved hegn).
Undersøgelsehistorie  (7)
1930 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 2,75 m høj, 15 m i N.-S., 17 i Ø.-V. Foden bortpløjet mod S., V. og N. Vestsiden lidt afgravet. Foden mod Ø. borttaget af en Skelgrøft. Smukt kuplet top. Lyngklædt i Ager. Fredlyst. MS. mod SV.

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,75-3,2 x 18 x 20 m. Foden mod Ø borttaget af en skelgrøft. Velbevaret. Græsklædt i ager. (NV-siden fortrampet af kreaturer. Ejeren lovede at skille højen fra græsningen i fremtiden ved hegn).

1965 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)