Bakkegaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
200104-5

Fredningsnr.
36071

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matrikel: Rødding, art.306, kortbl.2, parcel 66 Høj, 1-1,7 x 8 x 15 m. Græsklædt i ager. Meget uregelmæssig overflade og højst i nord. Spredte store sten på overfladen.
Undersøgelsehistorie  (8)
1926 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1926 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En paa alle Sider stærkt forgravet Ruin af en rund Høj, nu indtil 1.75 m høj og ca. 18 m i Tværmaal. Adskillige smaa og større Sten ligger spredt paa den. Der angives at være fundet Benstumper og Potteskaar i den. - Græsklædt i Ager.

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1-1,7 x 8 x 15 m, græsklædt i ager. Meget uregelmæsig overflade og højest i N. Spredte store sten på overfladen.

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1963 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)