Sandbølgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
200105-22

Fredningsnr.
350731

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matrikel: Skodborg, art.28, kortbl.1, parcel 45/4 Tingl.: 13/3 1937. Landm. Knud S.D. Christensen. Nyberejst 21-22/7 1979 Høj, 2,5 x 20 m, affladet top. Nordsiden står som en stejl skrænt, op til 1,4 m høj. I vestlige fod en halvrund ind- skæring i den østlige afgravning. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1925 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj af smukt kuplet Form, 2.50 x 20 m. I Toppen et rundt Hul, 3 m i Tværmaal, 1 m dybt. Foden i Nord- og Vestsiden svagt beskaaret. Iøvrigt smukt bevaret. - Ved søndre Fod ligger løst et større Brudstykke af en stor Sten. En anden, halvt jorddækket større Sten ved nordvestre Fod. Græs- og lyngklædt i Ager.

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 x 20 m, affladet top. N-siden står som en stejl skrænt op til 1,4 m høj. I vestlige fod en halvrund indskæring i den østlige afgravning. Græsklædt i ager.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Der pløjes helt ind til højfod, i hvilken der findes rævegrave i N-lig side. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, randbeskadigelser, hul i top. Bevoksning: Græs, buske. Foto: Farve, 04, neg.nr. 54, set fra Ø. Flyfoto S4042-F165/125.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)