Sundbølgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
200105-23

Fredningsnr.
350730

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matrikel: Skodborg, art.28, kortbl.1, parcel 45/4 Tingl.: 13/3 1937. Landm. Knud S.D. Christensen. Nyberejst 21-22/7 1979 Høj, 2-3,25 x 20 m. På skråning, græsgroet i græsning. Toppen affladet. I nordvestsiden mindre huller og ujævnheder. En noget fortrampet sti fører op til toppen.
Undersøgelsehistorie  (6)
1925 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, 20 m i Tværm., beliggende paa Skraaning med Fald mod Nord, 2 m høj fra Syd, 3.25 m fra Nord. I Toppen et fladt, rundt Hul, 0.50 x 3.50 m. Ned ad nordre Side mindre Huller og Ujævnheder. Iøvrigt velbevaret. - Græs- og lyngklædt i Ager. Bevoksning: 1979: Græs

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2-3.25 x 20 m, på skråning, græsgroet i græsning. Toppen affladet. I NV-siden mindre huller og ujævnheder. En noget fortrampet sti fører op til toppen.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Nærmest stubformet. Top affladet. Sider ujævne med begyndende terrassedannelser af kreaturtramp. I N-lig side en hvilegrube; står bar uden græs. Hele foden rundt er højen afsnøret(?) af kreatursti; herved blotlagt stenlag hele højen rundt ved foden. I V-lig side en rævegrav tilstoppet med sten. Højen er bevokset med græs og ligger på græsmark med kreaturer løsgående. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, affladning af top, randbeskadigelser. Foto: Farve, 04, neg.nr. 56, set fra S + nr. 58 fra Ø. Flyfoto S4042-F165/125. Bevoksning: 1979: Græs

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)