Ll. Sundbølgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
200105-24

Fredningsnr.
350734

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matrikel: Skodborg, art.28, kortbl.1, parcel 45/4 Tingl.: 13/3 1937. Landm. Knud S.D. Christensen. Nyberejst 21-22/7 1979 Høj, 1,7-3,25 x 13,5 x 16 m, med stor, flad afgravning hen over højens midte mod øst. Mod nord lidt stejlere fod og her ses en række, 4, rand- sten. I nordvestsiden ses lav hulning. Rævegrav. Græsklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1925 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af noget oval Form, 13.50 i S-N, 16 m i Ø-V. Nu indtil 2 m høj; den har dog været noget højere, idet Toppen er afgravet ved en stor flad afgravning henover Højens Midte. Ved sydøstre fod en større Sten. Græsklædt i Ager.

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,7-2,5 x 13,5 x 16 m, med stor flad afgravning henover højens midte mod Ø. Mod N lidt stejlere fod, og her ses en række, 4, randsten. I NV-siden ses en lav hulning. Rævegrav. Græsklædt i ager.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Der pløjes ind til højfoden. Beskadigelser: Affladning af top, hul i top, randbeskadigelser, ujævnheder i overfladen. Bevoksning: Græs, buske. Foto: Farve, 04, neg.nr. 60, set fra V.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)