Ll. Sundbølgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
200105-27

Fredningsnr.
350736

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matrikel: Skodborg, art.28, kortbl.1, parcel 45/4 Nyberejst 21-22/7 1979 Høj, 2,5 x 20 m. I toppen et rundt hul, 1,5 x 4 m. Brede stier fører op fra syd og øst. På toppens sydlige parti en flagstang. Ujævn form. Beplantet i plantage, græsklædt.
Undersøgelsehistorie  (6)
1925 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, 2.50 x 20 m. Et stort rundt Hul i Toppen, 4 m i Tværmaal, 1.50 m dybt. Større og mindre Huller og Afgravninger spredte over Siden i Øst og Syd. Græsklædt og tilplantet med Træer i Udkanten af en lille Plantage......[sb.] Nr 27-28 er sammenbyggede, saa at de kun er adskilte ved en smal Saddel.

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,5 x 20 m. I toppen et rundt hul, 1,5 x 4 m. Brede stier fører op fra S og Ø. På toppens sydlige parti en flagstang. Ujævn form. Beplantet i plantage. Græsklædt.

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Flagstangen på toppens S-lige parti er nu væk; kun pælestumpen står tilbage. Højen er ret bar og bærer en bevoksning af fyrretræer. På højen en del skovaffald og et langt rør af jern. Beskadigelser: Hul i top, ujævnheder i overfladen, rydningsplads for sten og andet markaffald. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Skov. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)