Skodborg Kommunes Plantage
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
200105-32

Fredningsnr.
350728

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matrikel: Skodborg, art.339, kortbl.1, parcel 44/4 Høj, 1-1,5 x 10 m. Bevokset med lyng i et bredt bælte i nord-syd. Foden i vest og øst beplantet med graner.
Undersøgelsehistorie  (6)
1925 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille rund Høj, stærkt udpløjet, nu kun en lav, rund Højning. nylig tilplantet med Graner.

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1-1,5 x 10 m, bevoxet med lyng i et bredt bælte i N-S. Foden i V og Ø beplantet med graner.

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Højens udstrækning svær at afgøre, da højfodens overgang er udflydende. Højen ligger i en plantage og er beplantet med graner i omtrentlig N/S-gående rækker. Over højtoppen et ca. 5 m. bredt, bart bælte med græs; dette er vej eller brandbælte. Granerne antagelig plantet indenfor 15 år. Bevoksning: Graner, græs. Omgivelser: Plantage. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)