Københoved
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
200106-17

Fredningsnr.
350723

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matrikel: Københoved, art.28, kortbl.6, parcel 63/9 Høj, 3,5 x 20 m. Toppen affladet. Den sydlige fod er afskåret af en dyb grusgrav, således at en højst 0,75 m høj brink er blottet, heri et hul, 0,5 x 0,5 m. Nogle randsten er tilsyneladende faldet ud. Lidt ujævne sider, ellers velbevaret. Græsklædt i ager. Det er indskærpet, at her ikke må tages grus ved højen, og ejeren meddeler, at gravningen forlængst er indstillet.
Undersøgelsehistorie  (8)
1926 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, beliggende paa Skraaning med Fald mod Nord, 2.50-3.50 x 20 m . Toppen stærkt affladet. Iøvrigt smukt bevaret. Ved nordre Højfod er enkelte Sten af en Fodkrans delvis synlige. Græsklædt i Ager.

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,5 x 20 m, toppen affaldet. Den sydlige fod er afskåret af en dyb grusgrav således, at en højst 0,75 m høj brink er blottet, heri et hul, 0,5 x 0,5 m. Nogle randsten er tilsyneladende faldet ud. Lidt ujævne sider, ellers velbevaret. Græsklædt i ager. (Det er indskærpet, at der ikke må tages grus ved højen, og ejeren meddeler, at gravningen forlængst er indstillet).

1956 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Den tidligere grusgrav er under opfyldning med lossepladsaffald og jord. Højens S-lige fod er ved at vokse til med græs, men stadig noget bar. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, affladning af top, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, buske. Foto: Farve, 04, neg.nr. 62, set fra SØ. Flyfoto S4042-F165/126.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2014 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)