Lokeshøje
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
200106-29

Fredningsnr.
350725

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matrikel: Københoved, art.12, kortbl.7, parcel 24/1 Tingl.: 9/11 1925. 2 m omkring stenen - Geodætisk Institut. Tingl.: 28/1 1926. P. Rostgård Andersen. Afmærkn.: MS 1926, Hans Kjær. Høj af "Lokeshøje", 3,5 x 25 m. Ret uregelmæssig overflade, især nordsiden står stejlt med afgravninger. Græsklædt og beplantet i ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1926 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj, 3.25 x 25 m. Over Toppen og overalt paa Siderne talrige større og mindre Huller og Afgravninger, der i høj Grad skæmmer Højens Udseende. Der er dog ingen dybere Beskadigelser. Foden i nordre Side ret stærkt beskaaret. Paa Toppen er opført et stort Taarn (trigonometrisk Station). Omkring østre og nordøstre Højfod ses hist og her enkelte Sten af en iøvrigt jorddækket Fodkrans. Græsklædt i Ager.....[Sb.] Nr.29-32 danner en samlet, ved sin høje Beliggenhed vidt synlig Gruppe, der kaldes "Lokeshøje".

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, af "Lokeshøje", 3,5 x 25 m, ret uregelmæssig overflade, især N-siden står stejlt med afgravninger. Græsklædt og beplantet i ager.

1959 Museal restaurering
Journal nr.: 1215/59
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Om arealfredning og restaurering.

1959 Tinglysning
Journal nr.: 1215/59
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj i gruppen "Lokeshøje". Affladet top med hul. Overflade ujævn. På top geodæt.-sten med fredet 2 m.-zone. Beklædt med græs og gyvelbuske. N-siden stejlt afgravet. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, affladning af top, hul i top, randbeskadigelser. Bevoksning: Græs, buske. Foto: Farve, 04, neg.nr. 44, set fra V. Flyfoto S4042-F165/126.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)